Ngày 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ IV khóa VI (nhiệm kỳ 2019 – 2024). Một trong những vấn đề lớn được triển khai, quán triệt lần này là đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Điều lệ của Liên hiệp Hữu nghị vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào ngày 23/3/2021.
Đại sứ Jaya Ratnam: mong muốn hợp tác với VUFO để thúc đẩy quan hệ giao lưu nhân dân hai nước Đại sứ Jaya Ratnam: mong muốn hợp tác với VUFO để thúc đẩy quan hệ giao lưu nhân dân hai nước
VUFO tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Hiểu đúng, hiểu sâu và khẩn trương, nghiêm túc tổ chức triển khai VUFO tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Hiểu đúng, hiểu sâu và khẩn trương, nghiêm túc tổ chức triển khai
Hội nghị Đoàn Chủ tịch VUFO lần thứ IV khóa VI: Báo cáo, thông qua nhiều vấn đề trọng tâm về đối ngoại nhân dân
Toàn cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có: Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung; đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Bộ Nội vụ, toàn thể cán bộ, nhân viên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Hội nghị còn tổ chức trực tuyến qua các điểm cầu trực tuyến tại các tỉnh/thành phố dành cho các Ủy viên Đoàn Chủ tịch không thể tham gia trực tiếp, điểm cầu tại Hội trường tầng 8 tại trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp Hữu nghị/VUFO) dành cho cán bộ Cơ quan Thường trực Liên hiệp Hữu nghị và điểm cầu tại Văn phòng Đại diện của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh, Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh vô cùng đặc biệt, khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa được tổ chức rất thành công và các ngành, các cấp, các địa phương đang đẩy mạnh việc quán triệt và học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đối với lực lượng làm công tác đối ngoại, Đại hội XIII của Đảng đã xác định nhiệm vụ vừa vinh dự, vừa nặng nề là "xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân".

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung quán triệt đường lối đối ngoại của Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, các đại biểu trao đổi, thảo luận Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII của toàn bộ hệ thống Liên hiệp Hữu nghị nhằm: Thứ nhất, thống nhất nhận thức và hành động trong toàn hệ thống của Liên hiệp Hữu nghị, quán triệt sâu sắc và tích cực, chủ động triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bằng những hành động cụ thể, nhằm thực hiện thắng lợi định hướng, tầm nhìn và mục tiêu mà Đại hội đã đề ra, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; Thứ hai, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, tăng cường chất lượng, hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống Liên hiệp Hữu nghị, nâng cao vai trò, vị thế của đối ngoại nhân dân; Thứ ba, xây dựng hệ thống Liên hiệp Hữu nghị vững mạnh với đội ngũ cán bộ, có đủ phẩm chất, bản lĩnh, năng lực và trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội nghị Đoàn Chủ tịch VUFO lần thứ IV khóa VI: Báo cáo, thông qua nhiều vấn đề trọng tâm về đối ngoại nhân dân
Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung phát biểu tại Hội nghị.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng khác của Hội nghị lần này là quán triệt Điều lệ của Liên hiệp Hữu nghị vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào ngày 23/3/2021. Đây là lần đầu tiên Điều lệ của Liên hiệp Hữu nghị được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và được sử dụng thống nhất ở cả Liên hiệp Hữu nghị ở trung ương và địa phương. Trên cơ sở đó Hội nghị thông qua Quy chế làm việc của Đoàn Chủ tịch, Ban Thường vụ và Ban Kiểm tra. Hội nghị cũng thông qua báo cáo thay đổi nhân sự Đoàn Chủ tịch khóa VI.

Cũng tại Hội nghị này, Lãnh đạo Liên hiệp Hữu nghị báo cáo với Đoàn Chủ tịch kết quả, đánh giá 10 năm thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Hội nghị Đoàn Chủ tịch VUFO lần thứ IV khóa VI: Quán triệt Điều lệ của Liên hiệp Hữu nghị
Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị Nguyễn Phương Nga phát biểu tại Hội nghị.

Trong 10 năm qua, Liên hiệp Hữu nghị và các tổ chức thành viên đã tổ chức nghiên cứu, triển khai Chỉ thị 04, nỗ lực đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động theo phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, triển khai toàn diện các hoạt động nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị với các đối tác nước ngoài, thiết lập quan hệ với nhiều đối tác mới; vận động, đấu tranh dư luận bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc; góp phần tăng cường quảng bá hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế; tham gia các diễn đàn, cơ chế đa phương để bảo vệ lợi ích đất nước cũng như đóng góp vào phong trào tiến bộ của nhân dân các nước; động viên, khuyến khích sự tham gia của các tổ chức, cá nhân vào các hoạt động đối ngoại nhân dân; vận động viện trợ và tăng cường hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, nghiên cứu và công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại.

Liên hiệp Hữu nghị cũng đã phối hợp với các bộ, ban, ngành liên quan, các địa phương thúc đẩy việc thể chế hóa Chỉ thị số 04-CT/TW, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và hoạt động của hệ thống Liên hiệp Hữu nghị.

VUFO phát động phong trào thi đua năm 2021 với 5 nội dung chính VUFO phát động phong trào thi đua năm 2021 với 5 nội dung chính
Năm 2021 VUFO tập trung củng cố các tổ chức thành viên và liên hiệp địa phương Năm 2021 VUFO tập trung củng cố các tổ chức thành viên và liên hiệp địa phương
In bài viết

Truyền hình