Ngày 16/3, tại Hà Nội, PGS.TS. Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương cùng tập thể Đảng bộ, quần chúng, người lao động Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam(VUFO) đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Những nội dung trọng tâm, những điểm mới, những vấn đề quan hệ trực tiếp tới công tác chuyên môn của VUFO đã được trình bày, phân tích cụ thể và sâu sắc.
VUFO phát động phong trào thi đua năm 2021 với 5 nội dung chính VUFO phát động phong trào thi đua năm 2021 với 5 nội dung chính
Năm 2021 VUFO tập trung củng cố các tổ chức thành viên và liên hiệp địa phương Năm 2021 VUFO tập trung củng cố các tổ chức thành viên và liên hiệp địa phương

Đầy đủ, sâu sắc, dễ hiểu

VUFO tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Hiểu đúng, hiểu sâu và khẩn trương, nghiêm túc tổ chức triển khai
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Tuấn Việt)

Hội nghị đã nghe PGS.TS. Nguyễn Viết Thông trình bày các nội dung cơ bản, chủ yếu và quan trọng của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đặc biệt, PGS.TS. Nguyễn Viết Thông đã nhấn mạnh 8 điểm mới nổi bật trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng gồm: chủ đề của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII là tiêu đề báo cáo chính trị; 5 bài học kinh nghiệm về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; dự báo tình hình thế giới và khu vực; hệ quan điểm chỉ đạo; cách tiếp cận xác định mục tiêu, định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030; định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực chủ yếu 5 năm 2021-2025; xác định nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược…

Xung lực mới cho công tác đối ngoại nhân dân

VUFO tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Hiểu đúng, hiểu sâu và khẩn trương, nghiêm túc tổ chức triển khai
PGS.TS. Nguyễn Viết Thông trình bày các nội dung cơ bản, chủ yếu và quan trọng của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. (Ảnh: Tuấn Việt)

Ông Thông nói: Công tác đối ngoại là một trong các thành tố quan trọng của chủ đề Đại hội. Đối ngoại phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên cao nhất và tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hiệp quốc, Luật pháp quốc tế: bình đẳng, cùng có lợi; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; là đối tác tin cậy, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Cũng theo ông Thông: “Lần đầu tiên trong văn kiện khẳng định: tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước”.

Văn kiện lần này cũng nhấn mạnh: “Huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước”. Chúng ta phải xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với 3 trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Tới đây, chúng ta cần cụ thể hóa nội hàm về toàn diện, cụ thể hóa nội hàm về hiện đại.

Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động

VUFO tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Hiểu đúng, hiểu sâu và khẩn trương, nghiêm túc tổ chức triển khai
Bà Nguyễn Phương Nga – Chủ tịch VUFO phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Tuấn Việt)

Phát biểu tại Hội nghị, bà Nguyễn Phương Nga – Chủ tịch VUFO nói, việc trình bày toàn diện, sâu sắc, toàn bộ hệ thống văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã giúp cho toàn thể cán bộ, người lao động của VUFO hiểu nội dung các Nghị quyết một cách sâu sắc, từ đó ý thức rõ về trách nhiệm của mình, trong xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung, trong đó có phần rất quan trọng là nội dung liên quan đến đối ngoại, và đặc biệt là đối ngoại nhân dân.

Chủ tịch Nguyễn Phương Nga cũng nhấn mạnh, tập thể Đảng bộ, quần chúng, người lao động VUFO phấn khởi khi các văn kiện của Đại hội XIII lần đầu tiên nêu rõ đối ngoại nhân dân là 1 trong 3 trụ cột của ngoại giao Việt Nam.

“Ngay sau Hội nghị này, các nội dung của Nghị quyết Đại hội XIII sẽ được phổ biến quán triệt đến từng chi bộ. Trên cơ sở đó các chi bộ sẽ xây dựng chương trình hành động cụ thể. Các cán bộ Đảng viên phải có bài thu hoạch, chủ động quán triệt nhận thức sâu sắc chỉ đạo của Đảng và phương hướng phát triển chung trong thời gian tới. Quan trọng nữa là triển khai các nội dung của Nghị quyết bằng hành động thông qua những công việc cụ thể nhất, để bảo đảm có đường lối sáng tỏ và có những hành động quyết liệt, tập trung để triển khai và có những con người có đủ năng lực, đủ bản lĩnh để thực hiện thành công đường lối đối ngoại, đưa đất nước ta thực hiện được mục tiêu trở thành nước phát triển đến giữa thế kỷ này”, bà Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh.

VUFO tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Hiểu đúng, hiểu sâu và khẩn trương, nghiêm túc tổ chức triển khai
(Ảnh minh họa: Vietnam+)
Thông qua công tác quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng lần này, mỗi Đảng viên, công dân nhận thức rõ nhiệm vụ và xác định tinh thần tích cực của mình trong việc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, xây dựng Đảng và phát triển đơn vị mình. (Nguyễn Phương Nga – Chủ tịch VUFO).
Đại sứ Philippines tại Việt Nam: Muốn hợp tác với VUFO, các hội thành viên để thực tế hóa và làm sâu sắc thêm quan hệ nhân dân hai nước Đại sứ Philippines tại Việt Nam: Muốn hợp tác với VUFO, các hội thành viên để thực tế hóa và làm sâu sắc thêm quan hệ nhân dân hai nước
Báo chí góp phần đưa thông tin về các hoạt động đối ngoại nhân dân đến với bạn đọc trong nước và quốc tế Báo chí góp phần đưa thông tin về các hoạt động đối ngoại nhân dân đến với bạn đọc trong nước và quốc tế
In bài viết

Truyền hình