Tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội XIII; tích cực tham gia tổng kết 10 năm quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TW; triển khai kế hoạch đối ngoại của Liên hiệp Hữu nghị, đồng thời đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tham mưu... là những trọng tâm mà VUFO sẽ thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2021.
Đối ngoại nhân dân trong tình hình mới: nhận diện cơ hội, thách thức và yêu cầu Đối ngoại nhân dân trong tình hình mới: nhận diện cơ hội, thách thức và yêu cầu
Liên hiệp Hữu nghị trao tiền quyên góp, ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 Liên hiệp Hữu nghị trao tiền quyên góp, ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19

Đổi mới để thích nghi

Sáng 12/7, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2021.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký VUFO Phan Anh Sơn đã báo cáo sơ kết công tác 6 đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2021. Báo cáo thông tin về bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế 6 tháng đầu năm 2021, trong đó nhấn mạnh tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, Châu Á trở thành tâm dịch của thế giới.

Bối cảnh trên đã ảnh hưởng đến các hoạt động đối ngoại nhân dân của VUFO. Tuy nhiên, vừa áp dụng nghiêm các biện pháp phòng ngừa dịch COVID-19, toàn hệ thống VUFO cũng đã chủ động, tích cực triển khai nhiệm vụ với nhiều kết quả thiết thực.

10 trọng tâm VUFO sẽ thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2021
Toàn cảnh hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2021 của VUFO. (Ảnh: Tuấn Việt)

Cụ thể, thực hiện Chỉ thị 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, VUFO đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong toàn cơ quan thường trực. Ngày 23/4/2021, VUFO đã tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII về công tác đối ngoại đối với các Ủy viên Đoàn Chủ tịch và cán bộ các tổ chức thành viên của VUFO.

Ngay sau Hội nghị, VUFO đã xây dựng và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII của hệ thống VUFO để quán triệt thực hiện trong toàn hệ thống. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nghiêm chỉnh thực hiện nghĩa vụ công dân, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định của pháp luật.

Trong 6 tháng qua, VUFO đã chủ động, linh hoạt chuyển hướng, đặt trọng tâm vào việc tiến hành hoạt động đối ngoại nhân dân bằng phương thức trực tuyến; tập trung vào công tác nghiên cứu, tham mưu, thông tin đối ngoại và hỗ trợ các đối tác phòng, chống dịch COVID-19. Đặc biệt, VUFO cũng góp phần chuyển tải thông tin về con người, văn hóa Việt Nam, chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước, chế độ ưu việt của Việt Nam qua nhiều kênh khác nhau.

VUFO cũng đã phát huy tốt vai trò của cơ quan thường trực, tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan, trao đổi thông tin thường xuyên, chủ động tăng cường hỗ trợ hoạt động và vận động các tổ chức PCPNN chung tay hỗ trợ Việt Nam vượt qua dịch bệnh COVID-19.

VUFO đã tăng cường sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh hình thức kết nối, giao lưu trực tuyến trong hoạt động đối ngoại nhân dân. VUFO và các tổ chức thành viên cũng thường xuyên liên hệ chia sẻ thông tin với các đối tác, thăm hỏi, động viên, ủng hộ đối tác phòng chống dịch COVID-19.

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2021, cơ quan Thường trực VUFO và các tổ chức thành viên ở Trung ương đã phát động quyên góp ủng hộ nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước bạn chống dịch. Đồng thời, quyên góp, ủng hộ cho Quỹ vắc-xin phòng chống COVID-19. Tính đến thời điểm hiện tại, VUFO đã vận động được gần 4,2 tỷ đồng tiền mặt và các trang thiết bị y tế để ủng hộ nhân dân Lào, nhân dân Campuchia, người Campuchia gốc Việt và nhân dân Ấn Độ phòng chống dịch COVID-19. VUFO và các tổ chức thành viên ở Trung ương đã quyên góp hơn 500 triệu đồng ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng chống COVID-19.

Qua thống kê chưa đầy đủ của Cơ quan Thường trực VUFO, trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát, Liên hiệp các địa phương và các Hội thành viên ở địa phương đã tích cực quyên góp và cung chung tay đóng góp cho Quỹ vắc-xin phòng chống COVID-19 với tổng giá trị quyên góp được lên tới hơn 2,2 tỷ đồng.

38 tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã dành 50 khoản viện trợ với tổng giá trị khoảng 18 tỷ đồng ủng hộ Việt Nam phòng chống COVID-19 bao gồm tiền mặt và nhiều hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu, trang thiết bị vật tư y tế, tập huấn phương pháp kỹ năng phòng chống dịch… cho các địa phương.

Hoạt động đối ngoại nhân dân đa phương; công tác phi chính phủ nước ngoài (PCPNN); công tác nghiên cứu, tham mưu và thông tin đối ngoại, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, công tác xây dựng tổ chức có nhiều điểm sáng.

Có thể thấy, trong 6 tháng đầu năm 2021, VUFO và các tổ chức thành viên đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động, linh hoạt, kịp thời điều chỉnh kế hoạch, triển khai công tác, chuyển mạnh sang hình thức trực tuyến và kết hợp với trực tiếp, đảm bảo các hoạt động trọng tâm trên các lĩnh vực đạt kết quả tốt.

10 trọng tâm VUFO sẽ thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2021
Phó Chủ tịch - Tổng thư ký VUFO Phan Anh Sơn đã báo cáo sơ kết công tác 6 đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2021. (Ảnh: Tuấn Việt)

Những trọng tâm trong 6 tháng cuối năm

Trong bối cảnh đó, theo lãnh đạo VUFO, trong 6 tháng cuối năm sẽ tập trung vào các trọng tâm như: Tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội XIII, thực hiện nghiêm túc Kết luận của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội. Tích cực tham gia tổng kết 10 năm quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TW.

Triển khai kế hoạch đối ngoại của Liên hiệp Hữu nghị, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao với một số nước: 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan, Việt Nam – Phi-líp-pin; 65 năm ngày thành lập Hội Quốc tế ngữ… Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và tham gia các cơ chế đa phương mới, nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc, hợp tác Mê Công; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Liên hiệp Hữu nghị.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tham mưu, tổ chức tọa đàm, thực hiện báo cáo nghiên cứu động thái và chuyên sâu kịp thời và có chất lượng; tổ chức Hội nghị tập huấn cho các Liên hiệp địa phương trên toàn quốc tại Cao Bằng vào tháng 9/2021.

Giải quyết các thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung và chuyển đổi Giấy Đăng ký và các thủ tục hành chính khác. Tổ chức Lễ ghi nhận đóng góp của các TCPCPNN tại Việt Nam năm 2021.

Triển khai kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021; tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng chuyên môn cho cán bộ đối ngoại nhân dân; Tổ chức Đại hội thành lập các Hội Hữu nghị...

10 trọng tâm VUFO sẽ thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2021
Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Tuấn Việt)

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh: "Hoạt động 6 tháng cuối năm 2021 có thể gặp nhiều khó khăn hơn do làn sóng COVID-19 có những diễn biến phức tạp. Tình hình này đặt VUFO trước những khó khăn mới, cần phải nỗ lực hơn nữa, đổi mới hơn nữa. VUFO cần triển khai công tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, đối ngoại, xây dựng phát triển tổ chức, công tác đoàn thể…"

Theo Chủ tịch Nguyễn Phương Nga, Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định nhiệm vụ của cả đất nước đến giữa năm 2045 trở thành một nước phát triển có thu nhập cao. Nhiệm vụ của đối ngoại là bảo vệ, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, huy động nguồn lực quốc tế và nâng cao vị thế của đất nước. Những nhiệm vụ này cũng chính là lợi ích quốc gia dân tộc về an ninh, phát triển và vị thế. Đối ngoại nhân dân được xác định là một trong ba trụ cột của ngoại giao Việt Nam. Để thực hiện vai trò trụ cột đó Liên hiệp phải cụ thể hóa bằng những chiến lược, kế hoạch, hành động cụ thể.

Tại Hội nghị, Ban công tác đa phương vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ là "Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020".

10 trọng tâm VUFO sẽ thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2021
Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga trao tặng huân chương lao động hạng nhất, huân chương lao động hạng ba cho 3 cá nhân thuộc VUFO đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ tổ quốc. (Ảnh: Tuấn Việt)

Cũng tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga đã trao Huân chương Lao động hạng nhất cho ông Đỗ Bá Khoa, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hoà Liên bang Brazil, kiêm nhiệm Cộng hoà Peru, nhà nước đa dân tộc Bolivia, Cộng hòa Suriname và Cộng hoà hợp tác Guyana; bà Phạm Thị Thái nguyên Trưởng ban Ban châu Âu, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Đồng thời trao huân chương lao động hạng 3 cho ông Nguyễn Kim Doanh, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Thống nhất Tanzania, kiêm nhiệm Cộng hòa Kenya, Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia, Cộng hòa Rwanda, Cộng hòa Dân chủ Somalia, Cộng hòa Uganda, Liên bang Comoros.

Nhiều tổ chức thành viên, đối tác của Liên hiệp Hữu nghị tham gia quyên góp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 Nhiều tổ chức thành viên, đối tác của Liên hiệp Hữu nghị tham gia quyên góp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19
Phổ biến Điều lệ VUFO khóa VI vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho các Hội, tổ chức thành viên phía Nam Phổ biến Điều lệ VUFO khóa VI vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho các Hội, tổ chức thành viên phía Nam
In bài viết

Truyền hình