Ngày 15/11, tại Cung Hữu nghị Việt - Trung, số 188, Lê Quang Đạo, Hà Nội sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (17/11/1950-17/11/2020) và Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
Chùm ảnh Liên hiệp Hữu nghị báo công dâng bác nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Chùm ảnh Liên hiệp Hữu nghị báo công dâng bác nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống

Sáng 12/11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp Hữu nghị) tổ chức đoàn báo công, dâng hoa, viếng lăng Chủ ...

VUFO lưu giữ và phát huy giá trị truyền thống, quyết tâm viết tiếp trang sử mới vẻ vang VUFO lưu giữ và phát huy giá trị truyền thống, quyết tâm viết tiếp trang sử mới vẻ vang

Trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống (17/11/1950-17/11/2020), ngày 10/11, tại Liên hiệp các tổ chức hữu ...

Tham dự Lễ kỉ niệm sẽ có sự tham dự của các lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các vị lãnh đạo và nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành; Đại diện lãnh đạo UBND TP Hà Nội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức nhân dân ở Trung ương.

Lễ kỉ niệm dự kiến còn có sự tham gia của các đại sứ các nước Armenia, Ấn Độ, Bulgaria, Campuchia, Cuba, Đông Timor, Đức, Italia, Maroc, Mexico, Mô- dăm-bic, Mông Cổ, Nam Phi, Ô-man, Phần Lan, Venezuela, Mozambique, Saudi Arabia, Sri Lanka….

Đại diện các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam…

VUFO kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước
Cung Hữu nghị Việt - Trung, nơi diễn ra Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Đây là hoạt động nhằm ôn lại lịch sử, truyền thống của công tác đối ngoại nhân dân, của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và trong phong trào nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Đồng thời tri ân sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam, sự phối hợp, hợp tác của các ban, bộ, ngành, địa phương đối với hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Hoạt động nhằm giáo dục, phát huy truyền thống, tạo động lực mới trong cán bộ, công chức trong toàn hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng sẽ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của đơn vị trong giai đoạn 2015 – 2020 và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2020 – 2025. Đây là dịp để biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân, các điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước. Qua đó phát huy sức mạnh của toàn thể đội ngũ những người làm công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, tạo động lực mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, hòa chung không khí thi đua sôi nổi cùng cả nước phấn đấu lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Sẽ có nhiều hoạt động nhân 70 năm Ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV của VUFO Sẽ có nhiều hoạt động nhân 70 năm Ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV của VUFO

Sáng 3/11/2020, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức gặp gỡ báo chí để thông tin về ...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước - những giá trị to lớn đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước - những giá trị to lớn đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay

Độ lùi lịch sử giúp chúng ta nhận thức rõ hơn giá trị cả về lý luận và thực tiễn tư tưởng Hồ Chí Minh ...

In bài viết

Truyền hình