Sáng 27/12, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Long (Liên hiệp Hữu nghị Vĩnh Long) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ông Trần Văn Út tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị Vĩnh Long. Đại hội cũng đã đề ra 3 mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho nhiệm kỳ 2021-2026.
Trao tặng 100 nghìn bộ kit test nhanh COVID-19 cho 4 tỉnh, thành phố Trao tặng 100 nghìn bộ kit test nhanh COVID-19 cho 4 tỉnh, thành phố
Cần Thơ chi viện lực lượng hỗ trợ Vĩnh Long kiểm soát dịch Covid-19 Cần Thơ chi viện lực lượng hỗ trợ Vĩnh Long kiểm soát dịch Covid-19

Theo báo cáo tại Đại hội, nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi đan xen khó khăn, thách thức ảnh hưởng không nhỏ đến công tác đối ngoại nhân dân và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Trong bối cảnh đó, Liên hiệp Hữu nghị Vĩnh Long đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các Hội thành viên triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân; góp phần quan trọng trong công tác đối ngoại của Đảng và ngoại giao Nhà nước, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh.

Quang cảnh Đại hội. (Ảnh: Khánh Trịnh)
Liên hiệp Hữu nghị Vĩnh Long tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. (Ảnh: Khánh Trịnh)

Công tác hòa bình đoàn kết hữu nghị tiếp tục duy trì các hoạt động thường xuyên, nhất là việc tạo điều kiện cho khách nước ngoài tiếp xúc, giao lưu với người dân địa phương đã góp phần làm tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau về bản sắc văn hoá dân tộc và tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam nói chung, nhân dân Vĩnh Long nói riêng với các nước bạn.

Về công tác vận động viện trợ phi chính phủ, Liên hiệp Hữu nghị Vĩnh Long đã chủ động tạo lập quan hệ, tiếp xúc 32 tổ chức, đăng ký thực hiện 361 chương trình, dự án, phi dự án với tổng giá trị tài trợ là hơn 416 tỷ VNĐ, trung bình hàng năm giải ngân trên 80 tỷ VNĐ. Nguồn kinh phí mà Liên hiệp Hữu nghị Vĩnh Long đã vận động được từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài phần lớn tập trung hỗ trợ các xã thực hiện một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó đi sâu hỗ trợ nhiều nhất các tiêu chí như: Tiêu chí thu nhập, nhà ở, đường giao thông liên ấp, liên xóm, nước sạch vệ sinh môi trường, trường học ... góp phần cùng chính quyền địa phương hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới của tỉnh nhà.

Đại hội đã hiệp thương biểu quyết bầu Ban Chấp hành Liên hiệp Hữu nghị Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 21 thành viên. Ông Trần Văn Út tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị Vĩnh Long.

(Ảnh: Khánh Trịnh)
Ông Trần Văn Út Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị Vĩnh Long phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Khánh Trịnh)

Đại hội cũng đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho nhiệm kỳ 2021-2026 là tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội VI của VUFO theo phương châm: “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả" trên cơ sở tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Vĩnh Long với nhân dân các nước; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ rộng rãi của bạn bè quốc tế. Đồng thời vận động các nguồn lực quốc tế tham gia phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, góp phần xây dựng môi trường quốc tế thuận lợi nhằm đẩy mạnh các hoạt động giao lưu hữu nghị, quảng bá hình ảnh địa phương đến với bạn bè quốc tế.

Đẩy mạnh hoạt động của các Hội thành viên theo hướng mở rộng và đi vào chiều sâu nhằm tăng cường sự hiểu biết và góp phần quảng bá hình ảnh tỉnh nhà đến bạn bè quốc tế. Cải tiến hình thức và nội dung hoạt động đối ngoại nhân dân để nâng cao chất lượng công việc và vị thế của Liên hiệp Hữu nghị trong hệ thống chính trị.

Ban Chấp hành Liên hiệp Tiền Giang, nhiệm kỳ 2021 - 2026. (Ảnh: Khánh Trịnh)
Ban Chấp hành Liên hiệp Hữu nghị Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt Đại hội. (Ảnh: Khánh Trịnh)

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh biểu dương những kết quả đạt được của Liên hiệp Hữu nghị Vĩnh Long trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị Liên hiệp tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động trong tình hình mới.

Theo đó, Liên hiệp Hữu nghị Vĩnh Long các tổ chức hữu nghị tỉnh cần duy trì và phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh với nhân dân các nước trên thế giới trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác cùng có lợi. Qua đó, giúp cho bạn bè quốc tế hiểu đúng và đầy đủ hơn về đất nước, con người Việt Nam nói chung và tỉnh Vĩnh Long nói riêng, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ rộng rãi của nhân dân thế giới đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam và quá trình phát triển của Vĩnh Long.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long lưu ý, Liên hiệp Hữu nghị Vĩnh Long cần chủ động, phối hợp cùng các ngành, địa phương tích cực thực hiện Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2021-2025, đồng thời quan tâm đổi mới hình thức, nội dung các hoạt động đối ngoại theo hướng cụ thể, triển khai có hiệu quả các hoạt động trong bối cảnh phục hồi kinh tế gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh cần thực hiện tốt hơn vai trò đầu mối trong phối hợp vận động, điều phối viện trợ phi chính phủ nước ngoài, huy động có hiệu quả các nguồn tài trợ cùng với chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, đầu tư phát triển giáo dục, y tế… góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn bình thường mới.

(Ảnh: Khánh Trịnh)
Bà Nguyễn Phương Nga - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch VUFO phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Khánh Trịnh)

Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Phương Nga - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch VUFO ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của Liên hiệp Hữu nghị Vĩnh Long và các Hội thành viên trong nhiệm kỳ qua trên các lĩnh vực hoà bình đoàn kết hữu nghị, hợp tác nhân dân quốc tế, công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là công tác vận động viện trợ PCPNN.

Chia sẻ một số gợi ý về nhiệm vụ của Liên hiệp Hữu nghị Vĩnh Long trong thời gian tới, bà Nguyễn Phương Nga cho rằng Liên hiệp Hữu nghị Vĩnh Long cần chủ động triển khai Chương trình hoạt động đã được Đại hội thông qua, tham mưu với lãnh đạo tỉnh chỉ đạo để có nhận thức thống nhất thực hiện thành công các nội dung về đối ngoại nhân dân trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Điều lệ của Liên hiệp Hữu nghị đã Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 23/3/2021. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ và hàng năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội VI của Liên hiệp Hữu nghị Việt Nam.

Bên cạnh đó, Liên hiệp Hữu nghị Vĩnh Long cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân theo phương châm: “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, tập trung vào một số nội dung:

Một là, chủ động triển khai, đổi mới nội dung và hình thức hoạt động đối ngoại nhân dân nâng cao tính hiệu quả thiết thực, nhằm tăng cường quan hệ với các nước láng giềng và trong khu vực ASEAN, làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác bè bạn truyền thống như Kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao Việt – Lào, 45 năm Ngày ký hiệp ước hữu nghị Việt Nam – Lào; Năm đoàn kết hữu nghị Việt - Lào; 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia; Năm hữu nghị Việt - Hàn, 30 năm quan hệ hữu nghị Việt - Hàn; tham mưu tỉnh kết nghĩa với các địa phương các nước. Trong nhiệm kỳ vừa qua đã thành lập thêm được 03 tổ chức thành viên. Hội nghị mong rằng các đồng chí sẽ đa dạng hóa các loại hình hoạt động đối ngoại, gắn vận động chính trị với việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại, khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo, du lịch… qua đó quảng bá hình ảnh vùng đất con người Vĩnh Long tươi đẹp, giàu tiềm năng thu hút hợp tác và đầu tư, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Hai là, tích cực triển khai thực hiện Chương trình vận động dự án viện trợ PCPNN của tỉnh, xây dựng các chương trình, lĩnh vực, danh mục dự án ưu tiên để công tác PCPNN đáp ứng đúng mục tiêu, yêu cầu phát triển kinh tế của tỉnh. Tập trung triển khai các chương trình, dự án liên quan đến lĩnh vực môi trường, biến đổi khí hậu, y tế, giáo dục, giải quyết các vấn đề xã hội…góp phần đảm bảo ổn định phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội của tỉnh.

Ba là, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung xây dựng trang thông tin điện tử bằng hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt để thông tin về Vĩnh Long, các thành tựu phát triển của địa phương và Việt Nam, về chính sách đối ngoại của Đảng và nhà nước ta nhất là về thành tựu trong bảo đảm quyền con người, chủ quyền biển đảo, kịp thời đấu tranh có hiệu quả chống lại các luận điệu sai trái về Việt Nam.

Bốn là, thực hiện tốt Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác Người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới “Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời và là nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam”. Tăng cường kết nối phát huy vai trò bà con Vĩnh Long ở nước ngoài góp sức xây dựng quê hương đất nước tươi đẹp.

Chủ tịch VUFO tin tưởng rằng với sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh và sự hỗ trợ, phối hợp của các sở ban ngành đoàn thể, trên nền tảng kinh nghiệm truyền thống hoạt động quý báu trong nhiều năm qua, với tinh thần đổi mới của Đại hội lần này, Liên hiệp Hữu nghị Vĩnh Long sẽ hoàn thành tốt những nhiệm vụ đề ra, đạt được nhiều thành tựu mới trong công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh nhà.

"VUFO và các tổ chức thành viên ở trung ương sẽ làm hết sức mình để tiếp tục hỗ trợ, phối hợp với Liên hiệp Hữu nghị tỉnh ngày càng hoạt động hiệu quả hơn và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của tỉnh nhà và xây dựng hệ thống Liên hiệp Hữu nghị ngày càng lớn mạnh", bà Nga nhấn mạnh.

Nhân dịp này, VUFO đã trao tặng Liên hiệp Hữu nghị Vĩnh Long bức trướng với dòng chữ: “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” phương châm của công tác đối ngoại nhân dân.

Hội Hữu nghị Việt-Pháp vận động hơn 80 triệu đồng hỗ trợ phòng đọc sách ở Vĩnh Long Hội Hữu nghị Việt-Pháp vận động hơn 80 triệu đồng hỗ trợ phòng đọc sách ở Vĩnh Long
Vĩnh Long: Khánh thành công trình phòng học do Tổ chức The Wetter Foundation tài trợ Vĩnh Long: Khánh thành công trình phòng học do Tổ chức The Wetter Foundation tài trợ

In bài viết

Truyền hình