Đơn vị cấp phôi bằng, chứng chỉ sẽ chuyển từ Văn phòng Bộ GD&ĐT sang Cục Quản lý Chất lượng.    
Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT chấn chỉnh đào tạo ĐH văn bằng hai, ngăn chặn lạm thu đầu năm học Vì sao Bộ GD&ĐT hủy quyết định xem xét kỉ luật 13 lãnh đạo dính gian lận thi cử? Đại học Đông Đô đào tạo “chui” bằng 2, Bộ GD-ĐT nói gì?

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Quyết định chuyển giao nhiệm vụ quản lý, cung cấp phôi văn bằng chứng chỉ từ Văn phòng về Cục quản lý chất lượng.

Việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý này được thi hành kể từ ngày ký văn bản là ngày 20/9/2019.

Bộ GD&ĐT quyết định chuyển giao nhiệm vụ quản lý cung cấp phôi văn bằng, chứng chỉ nêu tại khoản 2 Điều 4 quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ GD&ĐT ban hành kèm theo Quyết định số 2077/QĐ-BGDĐT ngày 19/6/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT từ Văn phòng về Cục Quản lý chất lượng.

sau vu dh dong do cap van bang sai bo gddt doi don vi cap phoi bang

Trước đó, những sai phạm của trường ĐH Đông Đô trong việc cấp chứng chỉ và đào tạo văn bằng 2 đã lộ ra “kẽ hở” của Bộ GD&ĐT trong việc quản lí các phôi văn bằng.

Từ sự việc của trường ĐH Đông Đô, Bộ GD&ĐT giải thích việc quản lý và giám sát phôi bằng dựa theo Khoản 2 Điều 38 Luật Giáo dục Đại học 2012 đã quy định cơ sở giáo dục đại học in phôi văn bằng, cấp văn bằng cho người học.

Như vậy, theo Luật này, Bộ GD&ĐT không quản lý phôi bằng đại học mà giao trách nhiệm cho các trường đại học tự quản lý và tổ chức in phôi bằng đại học của mình.

Cũng theo quy định tại Khoản 1, Điều 15 Thông tư số 19/TT-BGDĐT ngày 8/9/2015 quy định: Cơ sở giáo dục đại học tự chủ in phôi văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân (trừ chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh), chịu trách nhiệm quản lý phôi văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Nội dung ghi trên phôi bằng Đại học đã được quy định chi tiết trong Điều 8, 9 Thông tư số 19/TT-BGDĐT ngày 8/9/2015. Những thông tin này là thông tin chung, cơ bản cần phải có trên một văn bằng đại học.

Xem thêm video:

In bài viết

Truyền hình