IX Asia Indexes Company Limited (‘IX Asia Indexes’) công bố ra mắt 11 chỉ số giá giao ngay (Spot Price) tiền kỹ thuật số vào ngày 1 tháng 4 năm 2022. 11 chỉ số giá giao ngay được chọn từ danh sách cấu thành của Chỉ số ixCrypto (“IXCI”) nhằm mục đích chiếm 80% tổng vốn hóa thị trường với giới hạn 40% trên một cấu phần lớn nhất.

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – IX Asia Indexes Company Limited (‘IX Asia Indexes’) công bố ra mắt 11 chỉ số giá giao ngay (Spot Price) tiền kỹ thuật số vào ngày 1 tháng 4 năm 2022. 11 chỉ số giá giao ngay được chọn từ danh sách cấu thành của Chỉ số ixCrypto (“IXCI”) nhằm mục đích chiếm 80% tổng vốn hóa thị trường với giới hạn 40% trên một cấu phần lớn nhất.

Chuỗi Chỉ số giá giao ngay cung cấp một mức giá duy nhất cho thị trường ở mỗi khoảng thời gian 5 giây theo thời gian thực, tỷ giá giao ngay tương đương với USD cho các đồng tiền có tính đại diện nhất trên thế giới. Với hơn 300 sàn giao dịch tiền kỹ thuật số giao ngay trên thế giới và nhiều đợt phát hành sản phẩm hơn về tiền kỹ thuật số, việc ra mắt chuỗi chỉ số giao ngay sẽ cung cấp cho các nhà quản lý quỹ và nhà đầu tư mức giá công bằng nhất để đánh giá hiệu suất của một số đồng tiền quan trọng nhất trên thế giới. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các nhà phát hành sản phẩm cho mục đích thị trường với nhu cầu phản ánh mức định giá trung thực và công bằng cho danh mục đầu tư tiền kỹ thuật số của họ cho các nhà đầu tư của họ.

Mỗi chỉ số được phổ biến trong khoảng thời gian 5 giây là giá trung bình của đồng tiền trong ít nhất 8 sàn giao dịch. Các sàn giao dịch được xem xét hàng quý phù hợp với khối lượng giao dịch, các cặp, khu vực kinh doanh chính của họ,.. Để biết chi tiết về việc lựa chọn sàn giao dịch và cách tính chỉ số giá giao ngay, hãy tham khảo “Methodology Explained : Why We need a Spot Price Index Series?” (tạm dịch: “Phương pháp luận được giải thích: Tại sao chúng ta cần một chuỗi chỉ số giá giao ngay?)

Danh sách 11 Chỉ số giá giao ngay IX:

Tên Chỉ số giá giao ngay Tên viết tắt
Chỉ số giá giao ngay IX Bitcoin IX Bitcoin SP
Chỉ số giá giao ngay IX Bitcoin Cash IX Bitcoin Cash SP
Chỉ số giá giao ngay IX Cardano IX Cardano SP
Chỉ số giá giao ngay IX Dogecoin IX Dogecoin SP
Chỉ số giá giao ngay IX Ethereum IX Ethereum SP
Chỉ số giá giao ngay IX Litecoin IX Litecoin SP
Chỉ số giá giao ngay IX Polkadot IX Polkadot SP
Chỉ số giá giao ngay IX Polygon IX Polygon SP
Chỉ số giá giao ngay Solana IX Solana SP
Chỉ số giá giao ngay IX Terra IX Terra SP
Chỉ số giá giao ngay IX Ripple IX Ripple SP

Các chỉ số sẽ được phổ biến qua https://ix-index.com/ trong khoảng thời gian 5 giây từ 9 giờ sáng đến 21 giờ tối. vào mỗi ngày giao dịch ở Hồng Kông.


Media OutReach hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.

Thông tin về IX Asia Indexes Company Limited (IX Asia Indexes)

IX Asia Indexes Company Limited (“IX Asia Indexes”) là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của IX Fintech Group. Với mục tiêu trở thành một trong những công ty biên dịch chỉ số hàng đầu ở Châu Á, công ty cung cấp các dịch vụ trong các lĩnh vực tài sản thực và kỹ thuật số bao gồm tư vấn chỉ mục, thiết kế chỉ số, tính toán và phổ biến chỉ số và giáo dục chỉ số. Công ty được coi là mang lại sự minh bạch và tiêu chuẩn hóa cho thế giới tài sản kỹ thuật số và mã thông báo (token) thông qua việc xây dựng các tiêu chuẩn cấp đầu tư và dựa trên quy tắc.

IX Asia Indexes đã đưa ra Chỉ số ixCrypto (IXCI) đoạt giải thưởng vào năm 2018, tiếp theo là hai Chỉ số mới ixBitcoin (IXBI) và ixEthereum (IXEI) để hoàn thành Chuỗi chỉ số ixCrypto vào đầu năm 2021. Chuỗi chỉ số ixCrypto hiện có sẵn ở 85 quốc gia thông qua Nasdaq và IX Asia Indexes Company cung cấp dữ liệu cho Bloomberg, Reuters, các tổ chức ngân hàng và nhà cung cấp thông tin. Chỉ số thời gian thực được phổ biến cứ sau 15 giây trong khoảng thời gian từ 9 giờ sáng đến 21giờ tối theo giờ Hồng Kông. Một ủy ban cố vấn chỉ số với sự đại diện đến từ các ngành, lĩnh vực khác nhau để đảm bảo tính chuyên nghiệp và công bằng của các phương pháp và hoạt động của chỉ số.

Để biết thêm thông tin về việc phổ biến dữ liệu và cấp phép sản phẩm, hãy truy cập www.ix-index.com hoặc liên hệ licensing@ix-index.com

Thông tin IX Asia Indexes Advisory Committee (Ủy ban cố vấn của IX IX Asia Indexes)

Để đảm bảo tính chuyên nghiệp và công bằng của các phương pháp và hoạt động chỉ số, IX Asia Indexes đã thành lập ủy ban cố vấn chỉ số của mình với sự đại diện từ các ngành khác nhau, bao gồm quản lý quỹ, trao đổi, môi giới, chuyên gia tài chính blockchain, nhà cung cấp dịch vụ tiền kỹ thuật số… Ủy ban sẽ họp ít nhất hàng quý để thảo luận về các vấn đề liên quan đến Chỉ số Châu Á IX, bao gồm việc xem xét và nhận xét các nguồn dữ liệu, phương pháp luận và hoạt động của Chỉ số Châu Á IX, cung cấp hướng dẫn cho sự phát triển trong tương lai của các Chỉ số Châu Á IX mới và để xử lý các vấn đề khác và quyết định trên cơ sở cần thiết.

Trang web: https://ix-index.com/committee.html

#IXAsiaIndexes

In bài viết

Truyền hình