Đại dịch COVID-19 gần như đã làm tê liệt toàn bộ ngành du lịch trên thế giới. Du lịch Asean cũng không tránh khỏi những tác động nặng nề này. Sau một thời gian chống dịch quyết liệt, nhiều nước Đông Nam Á đang lên kế hoạch khôi phục các hoạt động kinh tế, bao gồm cả lĩnh vực du lịch.Thực tế cho thấy, mỗi quốc gia sẽ có cách tiếp cận và mở cửa khác nhau, khôn ngoan và linh hoạt, mở cửa có chọn lọc với khách du lịch bên ngoài. Tuy nhiên, mức độ thành công lại phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố.
In bài viết

Truyền hình