Trên 200 phụ nữ dân tộc thiểu số và gia đình được hưởng lợi từ mô hình “Phụ nữ dân tộc thiểu số - Thay đổi để thành công”, qua đó tăng cường năng lực kinh tế, bình đẳng giới và di cư an toàn cho phụ nữ dân tộc thiểu số tại Việt Nam.
Thủ tướng yêu cầu tập trung triển khai 8 nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế tập thể Thủ tướng yêu cầu tập trung triển khai 8 nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế tập thể
Ngày xuân, thiếu nữ dân tộc Mông xinh đẹp ném pao tìm người yêu Ngày xuân, thiếu nữ dân tộc Mông xinh đẹp ném pao tìm người yêu

Mô hình “Phụ nữ dân tộc thiểu số - Thay đổi để thành công” do Viện Phát triển cộng đồng Ánh sáng – LIGHT thực hiện với sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của Quỹ Canada cho sáng kiến địa phương (CFLI) thông qua Đại sứ quán Canada tại Việt Nam.

Mô hình triển khai tại xã Pá Khoang (thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên) và phụ nữ dân tộc thiểu số di cư làm việc tại Hà Nội từ tháng 8/2021 đến tháng 2/2022.

Giới thiệu khảo sát về nhu cầu phụ nữ di cư.
Giới thiệu khảo sát về nhu cầu phụ nữ di cư.

Những nhu cầu và khó khăn trong quá trình phát triển sinh kế, tiếp cận nguồn lực sẵn có của nhóm phụ nữ dân tộc thiểu số tại địa phương và di cư lao động tại Hà Nội đã được khảo sát làm cơ sở cho quá trình nâng cao năng lực, phát huy vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số, hướng tới thanh đổi trong cộng đồng.

Các sản phẩm truyền thông thân thiện với phụ nữ dân tộc thiểu số được xây dựng gồm 4 tờ thông tin về các chủ đề: Sinh kế, Bình đẳng giới, Phòng chống bạo lực gia đình và Di cư an toàn. Đặc biệt phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia mô hình cũng được hỗ trợ xây dựng các nhóm tiết kiệm thôn bản, được hướng dẫn kĩ thuật trồng trọt, chăn nuôi để phát triển sinh kế hộ gia đình, được nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

Với nhóm phụ nữ dân tộc thiểu số di cư còn được cung cấp thông tin và trang bị kỹ năng nhằm đảm bảo di cư an toàn, công bằng, tiếp cận các dịch vụ an sinh xã hội tại nơi đến và được hỗ trợ tham gia các hoạt động đoàn thể tại địa phương để đảm bảo quyền lợi của mình.

Trên 200 phụ nữ dân tộc thiểu số và gia định họ đã được hưởng lợi từ mô hinh. Những phụ nữ là hạt nhân sẽ được nâng cao kiến thức, kỹ năng và sinh kế, bình đẳng giới, di cư an toàn và được kết nối tiếp cận các nguồn lực, chủ động học hỏi và bước đầu làm chủ cuộc sống.

Bà Nguyễn Thu Giang, đồng Chủ tịch sáng lập Viện LIGHT nhấn mạnh, đây là mô hình mà Viện LIGHT đã và đang nhân rộng cho phụ nữ dân tộc thiểu số tại Điện Biên nói riêng và phụ nữ dân tộc thiểu số tại Việt Nam nói chung để lan tỏa và giúp họ có cơ hội phát triển, tự tin làm chủ, nhất là trong phát triển kinh tế và bình đẳng giới.

Tặng quà đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới tỉnh Thanh Hoá Tặng quà đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới tỉnh Thanh Hoá
TP. Hồ Chí Minh chia sẻ về trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội với bạn bè quốc tế TP. Hồ Chí Minh chia sẻ về trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội với bạn bè quốc tế
In bài viết

Truyền hình