Dự án tài trợ 1 triệu đô do Chính phủ Australia tài trợ được thực hiện trong sáu tháng, từ tháng 12/2020 đến tháng 5/2021.
Chính phủ Australia tài trợ 1 triệu USD Úc giúp miền Trung hồi phục sau lũ Chính phủ Australia tài trợ 1 triệu USD Úc giúp miền Trung hồi phục sau lũ
Ấn Độ trao tặng 3.000 bộ đồ dùng cá nhân cho người dân bị ảnh hưởng do lũ lụt ở miền Trung Việt Nam Ấn Độ trao tặng 3.000 bộ đồ dùng cá nhân cho người dân bị ảnh hưởng do lũ lụt ở miền Trung Việt Nam
Hàng hóa hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lụt tới tay người dân 3 tỉnh miền Trung
Nhằm hỗ trợ khắc phục ảnh hưởng của đợt lũ lụt nghiêm trọng xảy ra cuối năm 2020 ở các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và Quảng Nam, chính phủ Australia đã tài trợ 1 triệu đô la Úc. (Ảnh: CARE/Phạm Duy Thắng)
Hàng hóa hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lụt tới tay người dân 3 tỉnh miền Trung
Khoản tài trợ này sẽ được thực hiện thông qua ba tổ chức thành viên của Nhóm đối tác viện trợ nhân đạo của Chính phủ Australia (AHP) là Tầm nhìn Thế giới (World Vision), ADRA và CARE. (Ảnh: CARE/Phạm Duy Thắng)
Hàng hóa hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lụt tới tay người dân 3 tỉnh miền Trung
Nhóm sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tại các địa bàn dự án nhằm cải thiện khả năng tiếp cận nước sạch... (Ảnh: CARE/Phạm Duy Thắng)
Hàng hóa hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lụt tới tay người dân 3 tỉnh miền Trung
...thúc đẩy hành vi vệ sinh, tăng cường cơ chế bảo vệ cho người hưởng lợi và nhân viên cứu trợ... (Ảnh: CARE/Phạm Duy Thắng)
Hàng hóa hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lụt tới tay người dân 3 tỉnh miền Trung
...và tạo điều kiện phục hồi sinh kế cho hơn 25.000 người. (Ảnh: CARE/Phạm Duy Thắng)
Hàng hóa hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lụt tới tay người dân 3 tỉnh miền Trung
Dự án này được thực hiện trong sáu tháng, từ tháng 12/2020 đến tháng 5/2021. (Ảnh: CARE/Phạm Duy Thắng)
Hàng hóa hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lụt tới tay người dân 3 tỉnh miền Trung
Các hộ gia đình bị ảnh hưởng sẽ được nhận gói hỗ trợ tích hợp bao gồm dụng cụ gia đình, dụng cụ vệ sinh, tiền mặt phục vụ cho sinh hoạt và khôi phục sinh kế... (Ảnh: CARE/Phạm Duy Thắng)
Hàng hóa hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lụt tới tay người dân 3 tỉnh miền Trung
...và được hỗ trợ để đảm bảo an toàn trong suốt quá trình thực hiện dự án. (Ảnh: CARE/Phạm Duy Thắng)
Hàng hóa hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lụt tới tay người dân 3 tỉnh miền Trung
Hoạt động của dự án hướng tới các gia đình có nhu cầu cấp thiết nhất, qua đó thúc đẩy các nỗ lực ứng phó hiện có của chính quyền địa phương và hưởng ứng lời kêu gọi cứu trợ của Chính phủ. (Ảnh: CARE/Phạm Duy Thắng)
Hàng hóa hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lụt tới tay người dân 3 tỉnh miền Trung
Kế hoạch ứng phó được đưa ra dựa trên kết quả của cuộc Đánh giá Thiệt hại và Nhu cầu do Chính phủ Việt Nam, các cơ quan trung ương và địa phương và các tổ chức nhân đạo đồng thực hiện. (Ảnh: CARE/Phạm Duy Thắng)
Hàng hóa hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lụt tới tay người dân 3 tỉnh miền Trung
Trao tặng hàng hóa hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lụt tại tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: CARE/Phạm Duy Thắng)
Hàng hóa hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lụt tới tay người dân 3 tỉnh miền Trung
Người dân mang hàng hóa được hỗ trợ về nhà. (Ảnh: CARE/Phạm Duy Thắng)
Đại sứ quán Nga tại Việt Nam ủng hộ 40 triệu đồng hỗ trợ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên Đại sứ quán Nga tại Việt Nam ủng hộ 40 triệu đồng hỗ trợ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên
ALOV hỗ trợ 3.500 người dân miền Trung khám bệnh, phát thuốc ALOV hỗ trợ 3.500 người dân miền Trung khám bệnh, phát thuốc
In bài viết

Truyền hình