Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, đợt họp thứ nhất, phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (từ 8-10) đã hoàn thành chương trình đề ra, góp phần chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất chuẩn bị diễn ra.
Góp phần chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ họp bất thường lần thứ nhất của Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết thúc đợt họp thứ nhất, phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Theo dự kiến chương trình, đợt họp thứ hai, phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong hai ngày 21-22/12/2021 tới.

Phát biểu kết thúc đợt họp thứ nhất, phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, trong đợt làm việc này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tập trung toàn bộ thời gian để cho ý kiến về những nội dung dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường tới - kỳ họp xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng, cấp bách của nền kinh tế.

Trong đó, dự kiến có 4 nội dung gồm: Cơ chế, chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ kịp thời triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; chủ trương đầu tư giai đoạn 2 công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021-2025; thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của một số luật.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành tất cả nội dung chương trình đề ra của đợt họp thứ nhất của phiên họp thứ 6 lần này. Đồng thời ghi nhận công tác chuẩn bị đối với kỳ họp bất thường của Quốc hội cũng đạt kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, vẫn còn những nội dung cần được tiếp tục chuẩn bị, hoàn thiện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong Chính phủ; đồng thời phối hợp với các cơ quan của Quốc hội trong quá trình chuẩn bị để thống nhất các quan điểm, nội dung, phương án trình.

“Khi Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị kỹ lưỡng, thống nhất cao thì trình Quốc hội xem xét, quyết định mới có được sự đồng thuận, nhất trí cao”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu và cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã tập trung cao độ cho kỳ họp bất thường của Quốc hội từ nhiều tháng nay.

Về nội dung của chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ kịp thời triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, đây không phải là chương trình đầu tư công mở rộng mà là chính sách để phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến kỹ lưỡng và đề nghị cần phải có sự đầu tư công phu hơn nữa nội dung chính sách, xác định mục tiêu, phương hướng, quan điểm, nguyên tắc của việc thiết kế gói chính sách; nhấn mạnh phải dựa trên cơ sở căn cứ khoa học và thực tiễn vững chắc, có nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế để thực sự có giải pháp tài chính, tiền tệ tập trung phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, phải có chính sách về y tế; hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động và người sử dụng lao động; các lĩnh vực an sinh xã hội, thị trường lao động; về đầu tư kết cấu hạ tầng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã thống nhất chủ trương về tổ chức kỳ họp bất thường với tên gọi là "Kỳ họp bất thường lần thứ nhất", Quốc hội khóa XV. Nội dung của kỳ họp bất thường sẽ tối đa là trong 4 nội dung đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến.

“Tuy nhiên, phải đến kết thúc đợt hai của phiên họp thứ 6 mới có thể chính thức kết luận về nội dung của kỳ họp bất thường do nội dung về gói chính sách tài khóa, tiền tệ và một số cơ chế chính sách đặc thù để phát triển thành phố Cần Thơ cần được xin ý kiến của cơ quan có thẩm quyền và trình lại Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trong đợt họp thứ hai. Đồng thời các nội dung khác cũng cần tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, tờ trình, báo cáo thẩm tra trên cơ sở nâng cao tối đa về chất lượng, tránh trường hợp vừa sửa luật xong đã lại phát sinh bất cập hoặc sửa điều luật này làm mâu thuẫn với điều luật khác", Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho hay.

Chủ tịch Quốc hội cũng tán thành với các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp tục chuẩn bị kỹ lưỡng, hoàn thiện cả về chủ trương, nội dung xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền; nêu rõ phải bảo đảm yêu cầu chất lượng nội dung mới tổ chức kỳ họp bất thường.

Để có thêm thời gian cho công tác chuẩn bị, trong bối cảnh cuối năm phải gấp rút triển khai, hoàn thành nhiều nhiệm vụ liên quan đến tổng kết đánh giá công tác, phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm, do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí nếu bảo đảm điều kiện thì sau khi kết thúc phiên họp thứ 6 sẽ trình Bộ Chính trị về chủ trương tổ chức kỳ họp bất thường vào đầu năm 2022.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị cơ quan hữu quan xây dựng chương trình kỳ họp bố trí đủ thời gian để đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ và hội trường, không khống chế thời gian của kỳ họp, đòi hỏi tính toán cụ thể hợp lý, bố trí thời gian khai mạc và đọc các tờ trình 1 buổi, dành thời gian thảo luận tổ ít nhất 2 ngày, thảo luận trực tuyến toàn thể trong 2 ngày và 1 buổi cho biểu quyết thông qua các nội dung và tiến hành bế mạc.

Bảo đảm chất lượng nội dung kỳ họp bất thường của Quốc hội Bảo đảm chất lượng nội dung kỳ họp bất thường của Quốc hội
Ngày 10/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ đã cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường, Quốc hội khóa XV.
Trình chủ trương đầu tư dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông trong kỳ họp bất thường của Quốc hội Trình chủ trương đầu tư dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông trong kỳ họp bất thường của Quốc hội
Sáng 10/12, tại phiên hộp thứ 6, UBTVQH cho ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía đông giai đoạn 2021-2025.
Góp phần rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng Góp phần rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng
Những thành tựu đạt được trong công tác xây dựng Đảng qua các nhiệm kỳ, nhất là sau Đại hội XI, XII, XIII của Đảng góp phần củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.
In bài viết

Truyền hình