Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú.
Bộ Công an đề xuất đăng ký thường trú, tạm trú từ cổng dịch vụ công Bộ Công an đề xuất đăng ký thường trú, tạm trú từ cổng dịch vụ công
9 trường hợp bị xóa đăng ký thường trú, 5 địa điểm cấm đăng ký thường trú từ ngày 1/7 9 trường hợp bị xóa đăng ký thường trú, 5 địa điểm cấm đăng ký thường trú từ ngày 1/7
Dự thảo biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú
Ảnh minh họa - Internet

Dự thảo Thông tư này quy định về biểu mẫu, quy cách, hướng dẫn sử dụng và quản lý biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú.

Thẩm quyền in, phát hành các biểu mẫu

Dự thảo quy định, Bộ Công an thống nhất quản lý việc in và cấp phát Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Sổ đăng ký thường trú, Sổ theo dõi giao, nhận hồ sơ cư trú, Sổ theo dõi tra cứu, khai thác tàng thư hồ sơ cư trú, Túi hồ sơ cư trú ban hành kèm theo Thông tư này.

Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được in và sử dụng trực tiếp từ phần mềm quản lý cư trú, phần mềm quản lý tàng thư hồ sơ cư trú các biểu mẫu Tờ khai thông tin về cư trú, Phiếu xác minh thông tin về cư trú, Phiếu khai báo tạm vắng, Quyết định hủy bỏ kết quả đăng ký cư trú, Thống kê tình hình, kết quả đăng ký, quản lý cư trú, Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Phiếu đề xuất giải quyết đăng ký cư trú, Thông báo về kết quả thực hiện các thủ tục về đăng ký cư trú ban hành kèm theo Thông tư này. Khi in không được thay đổi nội dung, kích thước của biểu mẫu.

Mẫu Sổ theo dõi giải quyết cư trú, Sổ đăng ký tạm trú, Sổ tiếp nhận lưu trú được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Cơ quan đăng ký cư trú có thể truy cập tự in để sử dụng.

Trường hợp cơ quan đăng ký cư trú không thể tự in được, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm in và phát hành cho các cơ quan đăng ký cư trú trên địa bàn sử dụng. Cơ quan đăng ký cư trú phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng biểu mẫu được in, phát hành không đúng quy định của Thông tư này.

Biểu mẫu về đăng ký, quản lý cư trú được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Cách ghi biểu mẫu

Yêu cầu ghi biểu mẫu như sau:

1- Ghi chính xác, thống nhất những nội dung trong từng biểu mẫu, chữ viết phải rõ ràng, đủ nét, viết cùng một loại mực, không viết tắt, không tẩy xóa.

2- Người đến làm thủ tục đăng ký cư trú không biết chữ hoặc không thể tự kê khai được thì nhờ người khác kê khai hộ theo lời khai của mình. Người kê khai hộ phải kê khai trung thực, ký, ghi rõ họ tên và chịu trách nhiệm về việc kê khai hộ đó.

3- Các sổ phải được viết liên tục theo thứ tự từng trang, không được bỏ trống; phải ghi đầy đủ, rõ ràng các nội dung ở bìa và các trang của sổ.

4- Các cột, mục trong biểu mẫu phải được ghi theo đúng chú thích hướng dẫn trong các biểu mẫu (nếu có) và quy định tại Thông tư này.

5- Nghiêm cấm việc tự ý tẩy xóa, sửa chữa, bổ sung làm sai lệch nội dung đã ghi trong biểu mẫu. Trường hợp cố ý khai sai lệch thông tin thì tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Từ 1/1/2021, sẽ thực hiện cấp CCCD cho cả những người không có hộ khẩu Hà Nội Từ 1/1/2021, sẽ thực hiện cấp CCCD cho cả những người không có hộ khẩu Hà Nội
Với những khu vực đi lại khó khăn, lực lượng công an sẽ có phương án khắc phục riêng, đồng thời sẽ linh hoạt, mang thiết bị cấp thẻ đến tận thôn, xóm và cụm dân cư để trực tiếp cấp CCCD cho người dân từ sáng cho đến 22h trong ngày.
Từ 1/7/2021 chính thức bỏ sổ hộ khẩu giấy Từ 1/7/2021 chính thức bỏ sổ hộ khẩu giấy
Theo Luật cư trú 2020, kể từ ngày 01/7/2021, sổ hộ khẩu giấy chính thức được loại bỏ trong việc quản lý cư trú. Từ thời điểm này, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú cho đến hết ngày 31/12/2022.
Sổ hộ khẩu chính thức 'khai tử' vào cuối năm 2022 Sổ hộ khẩu chính thức 'khai tử' vào cuối năm 2022
Theo Luật Cư trú (sửa đổi) có hiệu lực từ 1/7/2021, người dân vẫn tiếp tục sử dụng sổ hộ khẩu đến ngày 31/12/2022.
baochinhphu.vn
In bài viết

Truyền hình