Nhằm thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử, thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, ngày 14/5, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức cuộc phỏng vấn trực tuyến với chủ đề “Ngày hội của toàn dân”.
Cử tri miền núi sẵn sàng cho ngày hội toàn dân Cử tri miền núi sẵn sàng cho ngày hội toàn dân
Cử tri miền núi sẵn sàng cho ngày hội toàn dân.
Bảo đảm tuyệt đối an toàn trong mọi tình huống để người dân thực hiện quyền công dân Bảo đảm tuyệt đối an toàn trong mọi tình huống để người dân thực hiện quyền công dân
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an toàn trong mọi tình huống để người dân thực hiện quyền công dân, tại cuộc làm việc tại tỉnh Quảng Ninh về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, sáng 14/4.

Phát biểu tại cuộc phỏng vấn trực tuyến, Tiến sĩ Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết, thông qua giao lưu trực tuyến với độc giả của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm góp phần làm cho nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; cổ vũ, động viên mọi tầng lớp nhân dân ủng hộ nhiệt tình, nêu cao tinh thần làm chủ, ý thức tự giác tham gia bầu cử để lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Báo Điện tử Đảng Cộng Sản tổ chức phỏng vấn trực tuyến “Ngày hội của toàn dân” nhằm tuyên truyền về bầu cử
Tiến sĩ Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cuộc phỏng vấn trực tuyến nhằm hướng tới mục tiêu làm cho mọi cử tri cả nước nắm vững được những nội dung chủ yếu của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật bầu cử đại biểu HĐND, nhất là các qui định về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử; các qui định về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, giúp cử tri có cơ sở lựa chọn và bầu được những người có đủ tiêu chuẩn tham gia vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp.

Đặc biệt, thông qua cuộc phỏng vấn trực tuyến nêu bật được sự hưởng ứng, ủng hộ của các bộ, ngành, địa phương và mọi tầng lớp nhân dân trong việc tích cực chuẩn bị hướng tới ngày bầu cử 23/5; thông qua đó, giới thiệu với nhân dân trên thế giới biết được không khí dân chủ trong quá trình bầu cử; góp phần đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước...

Báo Điện tử Đảng Cộng Sản tổ chức phỏng vấn trực tuyến “Ngày hội của toàn dân” nhằm tuyên truyền về bầu cử
Quang cảnh buổi phỏng vấn trực tuyến với chủ đề “Ngày hội của toàn dân”.

Chủ động, tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử

Về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử, ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia thông tin như sau: trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị số 45-CT/TW, các cơ quan có thẩm quyền từ Trung ương đến địa phương đã ban hành văn bản hướng dẫn công tác bầu cử. Nội dung văn bản ban hành quy định về thành phần, số lượng, cơ cấu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; về hướng dẫn nghiệp vụ; bảo đảm công tác thông tin, tuyên truyền, an ninh trật tự, y tế cho cuộc bầu cử.

Tính đến thời điểm hiện tại, công tác bầu cử đã trải qua 3 vòng hiệp thương và đã xác định được danh sách chính thức những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Sau Hội nghị hiệp thương lần 3, Hội đồng bầu cử quốc gia đã gửi danh sách người ứng cử do Trung ương giới thiệu về các địa phương để Ủy ban bầu cử cấp tỉnh niêm yết danh sách người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử.

Báo Điện tử Đảng Cộng Sản tổ chức phỏng vấn trực tuyến “Ngày hội của toàn dân” nhằm tuyên truyền về bầu cử
Ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Để giám sát việc chuẩn bị công tác bầu cử tại các địa phương đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia đã ban hành kế hoạch về việc kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, các đợt giám sát tập trung từ tháng 3/2021 đến trước ngày diễn ra bầu cử 23/5/2021. Nội dung giám sát chủ yếu tập trung về tiến trình bầu cử bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm.

Đến thời điểm hiện nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia đã tổ chức 14 đoàn giám sát tại 40 địa phương. Trong đầu tháng 5/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ tiến hành giám sát đợt ba với mục tiêu giám sát đủ 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và hoàn thành trước ngày 20/5.

Thời gian tới, cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác bầu cử, đó là: kế hoạch giám sát cuộc bầu cử; xây dựng phương án giải quyết những tình huống có thể phát sinh; phối hợp với các Tiểu ban chuyên môn của Hội đồng bầu cử quốc gia hướng dẫn các địa phương về các vướng mắc cụ thể trong công tác bầu cử; tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng cho các ứng cử viên để xây dựng chương trình hành động khi tiếp xúc cử tri; xác nhận tư cách đại biểu sau khi trúng cử; hoạt động tổng kết công tác bầu cử Quốc hội trình tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Tất cả các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị bầu cử đều được Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét, thảo luận theo đúng nguyên tắc hoạt động theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số. Tính từ khi bắt đầu triển khai công tác bầu cử đến nay, Hội đồng bầu cử quốc gia đã tiến hành 05 phiên họp toàn thể với nhiều nội dung quan trọng.

Công tác bảo đảm an ninh, trât tự được triển khai toàn diện, đồng bộ

Về công tác bảo đảm an ninh, trật tự cho cuộc bầu cử, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng Tiểu ban thường trực, Tiểu ban An ninh, trật tự bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 cho biết đã được Bộ Công an chuẩn bị từ sớm, rất kỹ lưỡng về tất cả các mặt, trên khắp cả nước.

Cụ thể: Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 45 về lãnh đạo cuộc bầu cử, tháng 7/2020, Đảng ủy Công an Trung ương, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Chỉ thị, Kế hoạch tổng thể công an bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử, thành lập Tiểu ban An ninh, trật tự cuộc bầu cử do 01 đồng chí lãnh đạo Bộ làm Trưởng Tiểu ban để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử.

Lực lượng Công an cả nước đã tổ chức tốt công tác nắm tình hình bên trong, bên ngoài liên quan an ninh, trật tự cuộc bầu cử; phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa từ sớm, từ xa mọi âm mưu, hoạt động chống phá cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây mất an ninh, trật tự, chống Đảng, Nhà nước; liên tục mở các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, ngăn chặn người nước ngoài, người Việt Nam xuất nhập cảnh trái phép, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tăng cường phòng, chống cháy nổ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tích cực thực hiện nhiệm vụ tuyến đầu trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, củng cố môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, phục vụ tốt nhất cuộc bầu cử, trọng tâm là Ngày bầu cử.

Báo Điện tử Đảng Cộng Sản tổ chức phỏng vấn trực tuyến “Ngày hội của toàn dân” nhằm tuyên truyền về bầu cử
Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng Tiểu ban thường trực, Tiểu ban An ninh, trật tự bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Bộ Công an.

Có thể khẳng định, đến thời điểm hiên nay, công tác bảo đảm an ninh, trât tự đã cơ bản được triển khai một cách toàn diện, đồng bộ, cụ thể, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Ngày bầu cử.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sáng 12/5/2021 về quán triệt, giao nhiệm vụ và phát lệnh ra quân bảo đảm an ninh, trật tự Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia nêu rõ: bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị trọng đại, diễn ra trong thời điểm chúng ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, trong nước; âm mưu hoạt động chống phá bầu cử của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm; những vấn đề an ninh phi truyền thống, đặc biệt là đại dịch Covid-19 đang lây lan tại một số địa phương và nhiều nước trong khu vực…

Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Ngày bầu cử - ngày hội của toàn dân, phục vụ tổ chức thành công cuộc bầu cử, Chủ tịch QH đề nghị, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cuộc bầu cử; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Bộ Công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ phận chức năng của HĐBCQG, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND, Ủy ban bầu cử các cấp rà soát kỹ các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn và phục vụ tổ chức thành công Ngày bầu cử.

Bên cạnh đó, cần tham mưu hoàn thiện các phương án, kế hoạch bảo vệ bầu cử, sẵn sàng xử lý các tình huống phức tạp nảy sinh ngay tại cơ sở theo phương châm “bốn tại chỗ”, trong đó có tình huống tổ chức bầu cử tại khu vực cách ly dịch Covid 19; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá cuộc bầu cử. Huy động sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị, toàn dân, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân trong bảo vệ Ngày bầu cử, bảo vệ từng khu vực bỏ phiếu.

Phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn bầu cử

Tại buổi phỏng vấn, ông Nguyễn Chí Đoàn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Ủy ban Bầu cử Thành phố Hà Nội cho biết trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp, bên cạnh thực hiện đúng các hướng dẫn, chỉ đạo của Hội đồng bầu cử Quốc gia, của các cơ quan trung ương, thành phố Hà Nội cũng đã chủ động xây dựng các phương án, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các quận, huyện, thị xã, các tổ chức phụ trách bầu cử các nội dung về phòng chống dịch COVID-19 trong thực hiện bầu cử:

Thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, đặc biệt tại các khu vực bỏ phiếu theo hướng dẫn tại Kế hoạch 538/KH-BYT ngày 22/4/2021 của Bộ y tế, Kế hoạch số 6833/KH-SYT ngày 05/5/2021 của Sở Y tế Hà Nội;

Xây dựng kịch bản chi tiết trong ngày bầu cử tại tất cả các khu vực bỏ phiếu; phải thực hiện việc vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại tất cả các khu vực bỏ phiếu trước khi tổ chức khai mạc bỏ phiếu; hướng dẫn phân luồng đi vào và đi ra, khoảng cách giữa các cử tri khi bỏ phiếu, bố trí các bàn ghế, chỗ ghi phiếu đảm bảo khoảng cách phù hợp.

Trong trường hợp phát hiện cử tri có nhiệt độ thân nhiệt cao, ho, sốt, hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 thì hướng dẫn cử tri thực hiện các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn tại Kế hoạch 538/KH-BYT ngày 22/4/2021 của Bộ Y tế, đồng thời vẫn phải đảm bảo quyền bầu cử của cử tri theo quy định;

Báo Điện tử Đảng Cộng Sản tổ chức phỏng vấn trực tuyến “Ngày hội của toàn dân” nhằm tuyên truyền về bầu cử
Ông Nguyễn Chí Đoàn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Ủy ban Bầu cử Thành phố Hà Nội.

Tổ chức tập huấn cho tất cả các thành viên làm nhiệm vụ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. UBBC các quận, huyện, thị xã chỉ đạo duyệt kịch bản trong ngày bầu cử của tất cả các đơn vị trực thuộc, những đơn vị có điều kiện có thể tổ chức diễn tập thử theo kịch bản đã phê duyệt.

Thường xuyên rà soát, cập nhật, bổ sung danh sách cử tri trên địa bàn, đảm bảo cho mọi cử tri có quyền bầu cử đều được ghi tên vào một danh sách cử tri để tham gia bầu cử theo đúng quy định của pháp luật, hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia và của Ủy ban bầu cử thành phố.

Chỉ đạo rà soát, kiểm tra về cơ sở vật chất tại tất cả các khu vực bỏ phiếu (trang trí khánh tiết, bàn ghế, khu vực để cử tri lựa chọn đại biểu…), có phương án bố trí bổ sung hòm phiếu phụ và con dấu đã bỏ phiếu, đảm bảo chủ động trong các diễn biến của dịch COVID-19.

*Đối với các khu vực cách ly, các trường hợp phải thực hiện cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19:

UBBC Thành phố đã chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn và Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 trên địa bàn, đặc biệt tại các khu vực bỏ phiếu theo hướng dẫn của Bộ y tế, Sở y tế Hà Nội và tại Văn bản số 225/VPHĐBCQG-PL ngày 11/5/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia, trong đó cần lưu ý:

Căn cứ vào điều kiện, tình hình cụ thể của từng quận, huyện, thị xã và quy mô, số lượng cử tri tại cơ sở cách ly tập trung, UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn nơi có cơ sở cách ly tập trung xem xét, quyết định ghép danh sách cử tri ở cơ sở cách ly tập trung vào khu vực bỏ phiếu thích hợp;

Chuẩn bị hòm phiếu phụ, phiếu bầu cử, con dấu “Đã bỏ phiếu” và các điều kiện bảo đảm cần thiết khác cho công tác tổ chức bỏ phiếu tại cơ sở cách ly tập trung;

Rà soát kiện toàn, bổ sung thêm thành viên tham gia Tổ bầu cử, bảo đảm đủ số lượng theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, trong đó chú ý bổ sung thành viên là những người đang làm nhiệm vụ trong cơ sở cách ly tập trung. Tùy thuộc vào điều kiện cụ thể tại từng đơn vị bầu cử, từng khu vực bỏ phiếu, UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn có cơ chế, phương án sẵn sàng huy động, trưng tập thêm các nhân sự phù hợp, có kinh nghiệm, hiểu biết pháp luật về bầu cử tham gia giúp việc, hỗ trợ cho hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử, đồng thời tổ chức tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho các thành viên mới được bổ sung theo đúng quy định.

Có phương án để sẵn sàng thay thế thành viên của các tổ chức phụ trách bầu cử ở các cấp, trong trường hợp các thành viên là người tiếp xúc gần với trường hợp xác định mắc COVID-19 (F1, F2) dẫn đến phải cách ly tập trung, cách ly tại nhà hoặc do yêu cầu nhiệm vụ.

Đối với những nơi không thể chuyển ngay hòm phiếu phụ về phòng bỏ phiếu do yêu cầu của công tác phòng, chống dịch bệnh thì sau khi hết giờ bỏ phiếu, thành viên Tổ bầu cử tại cơ sở cách ly tập trung được phép thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định tại Điều 73 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân (bao gồm cả việc thống kê, lập biên bản, niêm phong phiếu bầu chưa sử dụng, kiểm phiếu bầu có trong hòm phiếu phụ…) và báo cáo kết quả kiểm phiếu cho Tổ trưởng Tổ bầu cử bằng cách thức phù hợp. Thành viên Tổ bầu cử chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin về kết quả kiểm phiếu. Sau khi thực hiện đầy đủ các biện pháp khử khuẩn, tiệt trùng, cách ly… cần thiết theo quy định, thành viên Tổ bầu cử chuyển hòm phiếu phụ, phiếu bầu cử đã được niêm phong cùng biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử về Tổ bầu cử.

Đối với những Tổ bầu cử hoặc các xã phải cách ly y tế do yêu cầu của công tác phòng, chống dịch bệnh, sau khi hoàn thành công tác kiểm phiếu, thực hiện việc báo cáo kết quả bầu cử về UBBC các cấp theo quy định bằng cách thức phù hợp.

Sau khi thực hiện các biện pháp khử khuẩn, tuyệt trùng, cách ly phòng dịch theo quy định thì bàn giao phiếu bầu và kết quả kiểm phiếu về UBND và UBBC các cấp theo quy định.

Để Ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân Để Ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ đã chỉ đạo nhiều nhiệm vụ trọng tâm cho công tác bầu cử, bảo đảm cho Ngày Bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.
Năm vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm gửi đến Quốc hội Năm vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm gửi đến Quốc hội
Tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đưa ra kiến nghị về năm vấn đề.
In bài viết

Truyền hình