HỘI NGHỊ ĐỐI NGOẠI TOÀN QUỐC 2021

HỘI NGHỊ ĐỐI NGOẠI TOÀN QUỐC 2021

Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đánh dấu giai đoạn kế thừa và phát triển mới của ngoại giao Việt Nam

Đánh dấu giai đoạn kế thừa và phát triển mới của ngoại giao Việt Nam
Chào ngày mới - 19-12-2021 07:36
Yêu cầu mới đặt ra cho đối ngoại và hội nhập quốc tế sẽ cao hơn về chất lượng hiệu quả, sâu rộng hơn về lĩnh vực và lực lượng tham gia, phối hợp đồng bộ chặt chẽ hơn, triển khai chủ động tích cực hơn.

Đối ngoại toàn diện, hiện đại, tiên phong và chủ động thích ứng

Đối ngoại toàn diện, hiện đại, tiên phong và chủ động thích ứng
Chào ngày mới - 19-12-2021 07:35
LTS - Nhân dịp Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20, Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu một số ý kiến của các đại biểu, chuyên gia, học giả trong nước và quốc tế về những thành tựu quan trọng và mục tiêu trọng tâm của công tác đối ngoại trong thời kỳ mới, cũng như về vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra 5 quan điểm chỉ đạo về công tác ngoại giao trong thời gian tới

Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra 5 quan điểm chỉ đạo về công tác ngoại giao trong thời gian tới
Chào ngày mới - 15-12-2021 19:00
Ngày 15/12/2021, ngay sau Hội nghị đối ngoại toàn quốc (14/12/2021), Bộ Ngoại giao đã tổ chức Phiên khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 (HNNG 31) và Phiên toàn thể về ngoại giao phục vụ phát triển đất nước theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc
Chính trị - Xã hội - 14-12-2021 20:44
Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra vào sáng 14/12. Tạp chí Thời Đại xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị.

Các địa phương với quyết tâm đổi mới tư duy, nhận thức, sáng tạo thực hiện công tác đối ngoại

Các địa phương với quyết tâm đổi mới tư duy, nhận thức, sáng tạo thực hiện công tác đối ngoại
Chính trị - Xã hội - 14-12-2021 20:43
Ý kiến phát biểu của lãnh đạo các địa phương tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định quyết tâm mạnh mẽ trong triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, khẳng định quyết tâm cao trong đổi mới tư duy, nhận thức, sáng tạo trong thực hiện công tác đối ngoại.

Đối ngoại quốc phòng là một trọng tâm của ba trụ cột đối ngoại

Đối ngoại quốc phòng là một trọng tâm của ba trụ cột đối ngoại
Chính trị - Xã hội - 14-12-2021 17:22
Đối ngoại quốc phòng là một nhiệm vụ trọng tâm, là một bộ phận quan trọng của ba trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, thực hiện quan điểm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa trong thời bình, nỗ lực ngăn ngừa không để xảy ra xung đột, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, góp phần xây dựng môi trường hòa bình, củng cố lòng tin chiến lược với các đối tác để phát triển đất nước.

Công an nhân dân tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động an ninh đối ngoại

Công an nhân dân tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động an ninh đối ngoại
Chính trị - Xã hội - 14-12-2021 16:51
Thông qua công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, lực lượng Công an nhân dân đã tạo một thế trận vững chắc, nâng cao tiềm lực, vị thế của Công an Việt Nam, đưa hợp tác an ninh-quốc phòng tạo thành trụ cột quan hệ giữa Việt Nam với nhiều nước.

Công tác đối ngoại với những con số ấn tượng

Công tác đối ngoại với những con số ấn tượng
Chính trị - Xã hội - 14-12-2021 14:41
Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị đặc biệt quan tâm, chủ động triển khai và đạt nhiều kết quả quan trọng, tích cực, toàn diện.

Nỗ lực hết mình để đối ngoại nhân dân là một trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại

Nỗ lực hết mình để đối ngoại nhân dân là một trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại
Hữu nghị - 14-12-2021 13:35
Tham dự Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga đã trình bày tham luận “Phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, một trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại”.

Phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, một trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại

Phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, một trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại
Hữu nghị - 14-12-2021 13:28
Sáng 14/12, tại Hội nghị toàn quốc lần đầu tiên về công tác đối ngoại triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nguyễn Phương Nga đã trình bày tham luận "Phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, một trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại". Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu tới bạn đọc toàn văn tham luận này.

Vận dụng linh hoạt đường lối đối ngoại của Đảng trong cơ chế phối hợp chặt chẽ

Vận dụng linh hoạt đường lối đối ngoại của Đảng trong cơ chế phối hợp chặt chẽ
Chính trị - Xã hội - 14-12-2021 13:16
Nhân Hội nghị Đối ngoại toàn quốc nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, sáng 14/12, các đại biểu tham dự bày tỏ tinh thần thống nhất, tin tưởng Hội nghị sẽ góp phần quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là chủ trương, đường lối, định hướng về đối ngoại trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân; đồng thời khẳng định, trong bối cảnh mới, quyết tâm đổi mới các hình thức, phương pháp hoạt động đối ngoại, nỗ lực quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Hội nghị Đối ngoại: Nâng cao tư duy đối ngoại trong phát triển

Hội nghị Đối ngoại: Nâng cao tư duy đối ngoại trong phát triển
Kinh tế - 14-12-2021 12:54
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng, cần tập trung xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ trên cơ sở đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ kinh tế đối ngoại, tránh lệ thuộc vào một thị trường.

Hội nghị Đối ngoại toàn quốc: Phát huy vai trò tiên phong

Hội nghị Đối ngoại toàn quốc: Phát huy vai trò tiên phong
Chào ngày mới - 14-12-2021 12:53
Qua 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện, tích lũy, nâng tầm được cả thế và lực nhất định.

Điểm lại các kỳ Hội nghị Ngoại giao (từ 1957 đến 2021)

Điểm lại các kỳ Hội nghị Ngoại giao (từ 1957 đến 2021)
Chào ngày mới - 14-12-2021 10:43
Ngay sau Hội nghị Đối ngoại toàn quốc ngày 14/12, ngành Ngoại giao sẽ tổ chức Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 để quán triệt tinh thần, nội dung Nghị quyết Đại hội XIII và các kết luận, chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Cùng Báo TG&VN điểm lại các các kỳ Hội nghị Ngoại giao từ năm 1957 đến nay.

7 trọng tâm trong công tác đối ngoại trong thời gian tới

7 trọng tâm trong công tác đối ngoại trong thời gian tới
Chào ngày mới - 14-12-2021 10:42
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã có bài trả lời phỏng vấn nhân dịp Hội nghị đối ngoại toàn quốc.

Nâng cao hiệu quả đối ngoại và hội nhập của các địa phương

Nâng cao hiệu quả đối ngoại và hội nhập của các địa phương
Chào ngày mới - 13-12-2021 17:35
Việc triển khai các hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước cùng đối ngoại địa phương, đối ngoại nhân dân tạo nên ba "mũi giáp công" của mặt trận đối ngoại toàn diện.

Phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong thời kỳ mới

Phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong thời kỳ mới
Chào ngày mới - 13-12-2021 09:49
Trước thềm Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do Bộ Chính trị, Ban Bí thư triệu tập, Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi với đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương về công tác đối ngoại của Đảng.

Đóng góp xây dựng đối ngoại Việt Nam toàn diện, hiện đại

Đóng góp xây dựng đối ngoại Việt Nam toàn diện, hiện đại
Bốn phương kết nghĩa - 13-12-2021 09:35
Đối ngoại nhân dân Việt Nam kế thừa truyền thống yêu nước, hòa hiếu, nhân nghĩa của dân tộc ta, được chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng, chỉ đạo và trực tiếp triển khai. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, đối ngoại nhân dân đã có đóng góp quan trọng trong mọi giai đoạn của cách mạng Việt Nam.

Ngành Ngoại giao - Lực lượng chủ lực và xung kích trên mặt trận đối ngoại

Ngành Ngoại giao - Lực lượng chủ lực và xung kích trên mặt trận đối ngoại
Chính trị - Xã hội - 13-12-2021 09:20
Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dự kiến diễn ra vào ngày 14/12, tại Thủ đô Hà Nội.

Đại sứ Lê Thị Hồng Vân: Luôn tâm niệm phải phát huy sức mạnh mềm Việt Nam

Đại sứ Lê Thị Hồng Vân: Luôn tâm niệm phải phát huy sức mạnh mềm Việt Nam
Chào ngày mới - 13-12-2021 08:56
“Là đại diện của Việt Nam tại tổ chức UNESCO, nơi có nhiều đối tác với các lợi ích phức tạp, chúng tôi luôn tâm niệm càng phải phát huy sức mạnh mềm của Việt Nam, từ uy tín quốc gia, khả năng nắm bắt tâm tư chung, năng lực hài hòa sự khác biệt lợi ích giữa các thành viên, khả năng thương lượng, điều hành, dẫn dắt, đề xuất sáng kiến….”
    Trước         Sau    

Vietnam Times

Xem phiên bản mobile